Dave Pardo

Expertise

 • Vennootschapsrecht
 • Handels- en economisch recht
 • Ondernemingen in moeilijkheden
 • Bemiddeling

Talen

Nederlands, Engels, Frans

Dave Pardo

 • Licentiaat in de rechten UGent (1998)
 • Kandidaat in de politieke en sociale wetenschappen UGent (1998)
 • Postgraduaat fiscaliteit Vlerick Management School/UGent (1999)
 • Postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar KUL (2008)
 • Opleiding bemiddeling in burgerlijke en handelszaken UGent (2018)
 • Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken (2020)

 

Dave Pardo is in 2001 gestart als advocaat bij het advocatenkantoor Eubelius. Sinds 2008 is hij actief als advocaat aan de Balie van Brugge (ondertussen Balie West-Vlaanderen). Voordien heeft Dave Pardo ruime ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, als legal consultant bij EY en als bedrijfsjurist bij Bayer.

 

Dave Pardo legt zich vooral toe op het vennootschapsrecht, het algemeen handelsrecht en het insolventierecht. Zijn focus ligt op het verlenen van advies en bijstand bij samenwerking en conflicten in vennootschappen, het opstellen van commerciële overeenkomsten en op de begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden.

 

In 2020 werd Dave Pardo erkend als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

 

Dave Pardo treedt daarnaast geregeld op als voorlopig bewindvoerder, curator, gerechtsmandataris en vereffenaar van vennootschappen. Hij is co-editor en co-auteur van het basiswerk ‘Praktische gids voor vereffenaars van vennootschappen’ (Kluwer, 2013) en wordt geregeld gevraagd als spreker over topics als bestuurdersaansprakelijkheid, ontbinding en vereffening van vennootschappen, begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden en de procedure van gerechtelijke reorganisatie.


Contacteer Dave Pardo

Xavier Claesen

Expertise

 • Vastgoedrecht
 • Handels- en economisch recht
 • Vennootschapsrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht
 • Bemiddeling

Talen

Nederlands, Frans, Engels, Duits

Xavier Claesen

 • Kandidaat in de rechten KULAK (2001)
 • Erasmus uitwisselingsprogramma in Duitsland (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg)
 • Licentiaat in de rechten – KU Leuven (2004)
 • Master na Master vennootschapsrecht – KU Brussel (2004-2005)
 • Postgraduaat in de Vastgoedkunde – KU Leuven (2009)

 

Xavier Claesen is sinds januari 2005 actief als advocaat aan de Balie van Brussel waar hij zijn carrière aanvatte bij het kantoor Clerens & Partners en waar hij ook vennoot werd eind 2013. Hij nam een tweede inschrijving aan de Balie van Brugge in 2012 om een bijkantoor uit te bouwen te Knokke-Heist. Sinds begin 2018 is hij enkel nog aangesloten bij de Balie van Brugge (Balie West-Vlaanderen).

 

Xavier Claesen legt zich vooral toe op het vastgoedrecht, het vennootschapsrecht alsook het algemeen handelsrecht. Zijn focus ligt op het bemiddelen, het verlenen van advies en bijstand, in de ruime zin van het woord, aan ondernemers en (familiale) bedrijven.

 

Xavier Claesen heeft tijdens de vele jaren dat hij in Brussel actief was als advocaat een ruime ervaring opgedaan in het begeleiden en adviseren van internationale bedrijven


Contacteer Xavier Claesen

Caroline Thiel

Expertise

 • Fiscaal recht
 • Fiscale procedure
 • Economisch en fiscaal strafrecht
 • Vennootschapsrecht

Talen

Nederlands, Frans, Engels

Caroline Thiel

 • Kandidaat in de rechten KU Leuven (2004)
 • Licentiaat in de rechten KU Leuven (2006)
 • Erasmus uitwisselingsprogramma Université Jean Moulin Lyon (2006)
 • Postuniversitaire cyclus fiscaal straf- en strafprocesrecht UA en VUB (2010)
 • Getuigschrift multidisciplinair forensisch onderzoek KU Leuven (2011)
 • Getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken (2016)

Publicaties

 • Sinds 2008 medeauteur van het ‘Handboek Personenbelasting’ (Mechelen, Kluwer) van L. DILLEN (L. MAES en N. PLETS eds.).
 • THIEL, C. en LIPPENS, S., ‘Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken’, Mechelen, Kluwer, 2012.
 • THIEL, C., ‘Aankoop in het zwart – Vordering tot terugbetaling btw ex artikel 1593 BW?’, noot bij Gent 8 oktober 2014, RABG 2015, 1393.
 • THIEL, C., ‘Kasgeldvennootschap: verkopers en adviseurs gaan niet langer vrijuit (deel 1)’, Fiscaal Bulletin Vandewinckele 2008, nr. 6, 21.
 • THIEL, C., ‘Kasgeldvennootschap: verkopers en adviseurs gaan niet langer vrijuit (deel 2)’, Fiscaal Bulletin Vandewinckele 2008, nr. 10, 21.

 

Caroline Thiel is sinds 2006 actief als advocaat. Tot 2016 was zij lid van de Balie van Brussel (Monard Law), sindsdien is zij lid van de Balie van Brugge (ondertussen Balie West-Vlaanderen).

 

Caroline Thiel legt zich voornamelijk toe op het fiscaal recht en het fiscaal en economisch strafrecht. Haar focus ligt op fiscale procedure, maar zij verleent tevens bijstand en advies inzake directe en indirecte belasting. Daarnaast heeft zij ook een expertise opgebouwd in het fiscaal en economisch strafrecht, waarbij zij cliënten zowel nationaal als internationaal adviseert. Caroline Thiel is tevens erkend als cassatieadvocaat in strafzaken.

 

Zij is sinds 2008 mede-auteur van het Handboek Personenbelasting (Mechelen, Kluwer) en spreekt regelmatig over fiscale topics.


Contacteer Caroline Thiel

Simon Deryckere

Expertise

 • Contractenrecht
 • Vennootschapsrecht
 • Ondernemingen in moeilijkheden
 • Bemiddeling

Talen

Nederlands, Frans, Engels

Simon Deryckere

 • Licentiaat in de rechten KULeuven (2005)
 • Diplôme d’étude spécialisée en droit économique ULB (2006)
 • Master na Master Vennootschapsrecht KUB (2007)
 • Assistent aan de KULAK (2017)
 • Opleiding als curator Confocus (2019)
 • Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken (2020)
 • Lid van de arbitrage instelling CEPANI (2020)

 

In 2007 startte Simon Deryckere als advocaat aan de balie van Kortrijk (thans balie van West-Vlaanderen). Hij was er laureaat van de pleitwedstrijd evenals van de pleitwedstrijd van Vlaanderen en Nederland. Hij begon zijn carrière bij Eubelius en deed naderhand verdere ervaring op bij gereputeerde kantoren in West-Vlaanderen. In 2021 trad hij toe tot Fellows Advocaten.

 

Simon Deryckere legt zich in het bijzonder toe op het contractenrecht, het vennootschapsrecht en het insolventierecht. Een belangrijke focus hierbij vormt het voeren van procedures en alternatieve vormen van geschillenbeslechting (arbitrage, bemiddeling, …). Waar mogelijk wordt gezocht naar een goede regeling, waar nodig wordt voluit gegaan in de procedure.

 

In voormelde materies staat Simon Deryckere u ook bij in de redactie van overeenkomsten en overige juridische documenten en bijhorende adviesverlening. Verder is Simon Deryckere actief als curator en wordt hij ook belast met andere gerechtelijke opdrachten.

 

Simon Deryckere is tot slot een gewaardeerd spreker in zijn vakgebieden, en dit zowel voor een juridisch als een niet-juridische publiek (onder meer bij M&D, Utopix, Lexdura, Intersentia en Confocus). Zo verzorgde hij diverse seminaries over het (nieuwe) bewijsrecht en het toekomstige verbintenissenrecht.


Contacteer Simon Deryckere

Brecht Michels

Expertise

 • Vennootschapsrecht
 • Handels- en economisch recht
 • Ondernemingen in moeilijkheden

Talen

Nederlands, Frans, Engels

Brecht Michels

 • Licentiaat in de rechten UGent (2003)
 • Diplôme d’étude spécialisée en droit européen ULB (2004)
 • Postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar KUL (2016)

 

Brecht Michels is sinds 2004 actief aan de Balie van Brugge (ondertussen Balie West-Vlaanderen).

 

Sedert 1 juli 2019 is Brecht Michels actief bij Fellows Advocaten.

 

Brecht Michels legt zich toe op het ondernemings- en vennootschapsrecht en heeft heel wat ervaring opgedaan in het insolventierecht. Zo wordt hij sedert 2016 geregeld aangesteld als curator en treedt hij vaak op voor ondernemingen in moeilijkheden.


Contacteer Brecht Michels

Become.our.fellow.Fellow

Word jij onze nieuwe Fellow? Laat dan zeker iets van je horen!

Join