INFORMATIEFICHE

Conform de artikelen 74-77 van Boek III, Titel III, Hoofdstuk I van het Wetboek Economisch recht, wordt de volgende informatie ter beschikking gesteld van de cliënt:

 

Naam Fellows Advocaten
Juridische vorm Burgerlijke vennootschap
Fellows Advocaten is een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

 

De vennoten van Fellows Advocaten zijn:

  • Mr. Dave PARDO, advocaat, ingeschreven bij de balie van West-Vlaanderen (voorheen Balie Brugge), België;
  • Mr. Xavier CLAESEN, advocaat, ingeschreven bij de balie van West-Vlaanderen (voorheen Balie Brugge), België;
  • Mr. Caroline THIEL, advocaat, ingeschreven bij de balie van West-Vlaanderen (voorheen Balie Brugge), België.

Mr. CLAESEN en Mr. PARDO oefenen het beroep van advocaat uit als vennoot van de Associatie Fellows Advocaten BV via tussenkomst van hun respectievelijke eenpersoonsvennootschap van advocaten.

Mr. THIEL oefent beroep van advocaat uit als vennoot van de Associatie Fellows Advocaten BV als natuurlijke persoon, zonder tussenkomst van enige eenpersoonsvennootschap van advocaten in de zin van voornoemd Reglement.

 

De zetel van Fellows Advocaten is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 179/08, ondernemingsnummer 0695.456.742.

Contactgegevens Fellows Advocaten BV
Kalvekeetdijk 179/08, 8300 Knokke-Heist
info@fellows.be     T +32 (0)50 62 36 13
Activiteiten Juridische dienstverlening, juridisch advies, bijstand bij geschillen (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk).
Deontologie De advocaten van Fellows Advocaten zijn voor hun Belgische activiteiten niet onderworpen aan gedragscodes naast de reglementen van de OVB en die van de betrokken balies en kunnen hierover dus geen informatie verschaffen aan hun cliënten.

De deontologische regels werden verzameld in de Codex Deontologie voor Advocaten en is online te raadplegen op http://www.advocaat.be.

Algemene voorwaarden Zie Algemene Voorwaarden
Tarieven Op vraag van de cliënt verstrekken de advocaten van Fellows Advocaten informatie over hun ereloon of berekeningswijze hiervan.

Details inzake de erelonen en kosten zijn terug te vinden in de Opdrachtbrief die Fellows Advocaten sluit met de cliënt.

Verzekering De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat wordt verzekerd door HDI GLOBAL via VANBREDA RISK & BENEFITS NV, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen. De waarborg bedraagt € 2.500.000,00 per schadegeval en verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.
Multidisciplinaire activiteiten of partnerschappen Fellows Advocaten maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen en kan aldus geen informatie hierover aan haar cliënten verschaffen.